×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
Card image رتبه ۲

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

Card image رتبه ۱

آزمایشگاه پشیزی

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

200

دانش‌آموز

37

دستگاه

42

پروژه

Card image رتبه ۳

آزمایشگاه کتابی

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

Card image رتبه ۴

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

Card image رتبه ۶

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

Card image رتبه ۸

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

شبکه آزمایشگاهی توانا

از مهمترین اهداف شبکه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو (توانا) می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • آموزش فناوری نانو به صورت عملی و ساده به دانش آموزان
  • تلفیق کار عملی و تئوری به همراه یادگیری فرهنگ کار گروهی
  • تبدیل شبکه توانا به یک برند و مرجع معتبر در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی فناوری نانو
  • درآمدزایی آزمایشگاه های شبکه توانا به منظور استقلال مالی
  • اصلاح سیستم آموزشی تئوری محور و آماده سازی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه یا محیط کار

Card image رتبه ۱۰

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

Card image رتبه ۵

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

Card image رتبه ۷

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

Card image رتبه ۹

آزمایشگاه معلم

هرمزگان - بندرعباس - منطقه ۵

گزارش شبکه آزمایشگاهی توانا

نمودار فعالیت هر استان در آموزش دانش‌آموزان
Card image cap

تعداد دبیر

آموزش دیده

1024

Card image cap

تعداد دانش‌آموز

آموزش دیده

1024

Card image cap

تعداد

تجهیزات

253

Card image cap

تعداد

دوره آموزش

120

Card image cap

تعداد

آزمایشگاه

83