×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: پویندگان استان: سیستان و بلوچستان شهر: زاهدان مدیر: حسین بولاغ راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 2

آدرس: سیستان و بلوچستان- زاهدان - خیابان آزادی - جنب فروشگاه فرهنگیان (دبستان 13 آبان) - پژوهش سرای دانش آموزی پویندگان تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی