×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات

بیشتر بخوانید

معرفی برترین آزمایشگاه‌های شبکه توانا در سال ۱۴۰۰

عضو شبکه توانا
نام آزمایشگاه: شهدای فرهنگی
زمینه های فعالیتی: فارس
تلفن: گراش
رایانامه: مجید رسول پور
ادرس: 1393
آدرس: گراش- انتهای بلوار شهید منفرد- جنب پارک نارنج- پژوهش سرای دانش آموزی شهدای فرهنگی

شبکه آزمایشگاهی توانا

 

طی سال 1398 در مجموع تعداد 1161 کارگاه و 579 سمینار برگزار شده است. در این دوره ­ها، تعداد 75،485 دانش‌آموز و تعداد 1،779 دبیر آموزش دیدند. از دیگر فعالیت های آزمایشگاه های فناوری نانو پروژه های دانش آموزی است. سال 1398 در مجموع 283 پروژه در آزمایشگاه های عضو شبکه انجام شده است که 1453 دانش آموز در این پروژه ها فعالیت داشته اند. همچنین تعداد 731 بازدید از آزمایشگاه­ ها توسط دانش‌آموزان و مسئولان و مدیران مختلف به عمل آمده است که در مجموع تعداد 36،457 دانش ­آموز و 2،971 مسئول در این بازدیدها حضور داشته اند. ضمنا تعداد 5،687 دانش­ آموز و مسئول از نمایشگاه تجهیزات و محصولات فناوری نانو که توسط 6 پژوهش­ سرا برگزار شد.

خدمات
اعضا

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

David Dell

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

افتخارات آزمایشگاه

 

طی سال 1398 در مجموع تعداد 1161 کارگاه و 579 سمینار برگزار شده است. در این دوره ­ها، تعداد 75،485 دانش‌آموز و تعداد 1،779 دبیر آموزش دیدند. از دیگر فعالیت های آزمایشگاه های فناوری نانو پروژه های دانش آموزی است. سال 1398 در مجموع 283 پروژه در آزمایشگاه های عضو شبکه انجام شده است که 1453 دانش آموز در این پروژه ها فعالیت داشته اند. همچنین تعداد 731 بازدید از آزمایشگاه­ ها توسط دانش‌آموزان و مسئولان و مدیران مختلف به عمل آمده است که در مجموع تعداد 36،457 دانش ­آموز و 2،971 مسئول در این بازدیدها حضور داشته اند. ضمنا تعداد 5،687 دانش­ آموز و مسئول از نمایشگاه تجهیزات و محصولات فناوری نانو که توسط 6 پژوهش­ سرا برگزار شد.

افتخارآفرینان

افتخارآفرینان

نام و نام خانوادگی
سمت
سال فعالیت
افتخارات کسب شده
 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf
 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf
 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf
 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf
نام و نام خانوادگی

 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf
سمت

 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf
سال فعالیت

 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf
افتخارات کسب شده

 • asdasdas
 • zxczxczxc
 • qweqweqw
 • fghfghfghf