دوره های اموزشی توانا

دوره های آموزشی شبکه توانا با هدف افزایش مهارت¬های پژوهشی دانش¬آموزان و دبیران در حوزه فناوری نانو برگزار می گردد. این دوره ها به دودسته کلی "دوره های مهارتی توانا" و "آزمایش های فناوری نانو برای همه" تقسیم می شوند:

دوره های مهارتی توانا 
مخاطب دوره:دانش آموزان، دانش آموزان، آموزگاران و عموم مردم

شرح دوره:دوره های آموزشی مهارتی توانا یک رویداد آموزشی است که سعی دارد در قالب آزمایش های علمی جذاب دانش آموزان را با مفاهیم پایه علوم و فناوری نانو آشنا کند. این دوره ها با عناوین مختلف که هر کدام مربوط به انجام یک آزمایش علمی خاص یا آشنایی با یک دستگاه و است برگزار می شوند. مدرسان برگزار کننده این دوره ها منحصرا کارشناسان و متخصصین آزمایشگاه¬های شبکه توانا در سراسر کشور می باشند.

درخواست برگزاری دوره:مدارس و نهادهای آموزشی در صورتی که تمایل دارند این دوره ها را برای دانش آموزان و یا سایر گروه¬های آموزشی خود برگزار نمایند، می توانند در ساعت¬های اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره تلفن 02162999060 داخلی 105 تماس حاصل نمایند.

عنوان دوره های مهارتی توانا:برای آشنایی با هر دوره روی نام آن دوره کلیک نمایید.آزمایش های فناوری نانو برای همه 
مخاطب دوره:دانش آموزان، دانش آموزان، آموزگاران و عموم مردم

شرح دوره:برای آشنایی و شرکت در این دوره ها کلیک کنید

سفارش برگزاری دوره برای مدارس:مدارس و نهادهای آموزشی در صورتی که تمایل دارند این دوره ها را برای دانش آموزان و یا سایر گروه¬های آموزشی خود برگزار نمایند، می توانند در ساعت¬های اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره تلفن 02162999060 داخلی 105 تماس حاصل نمایند.