×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: رویان اشتباهی استان: خراسان رضوی شهر: مشهد مدیر: اشتباه بوده اشتباه بوده راه‌اندازی: 1391 تعداد تجهیزات: 0

آدرس: خانم علیخانی اشتباها آزمایشگاه ثبت کرده بود و قرار شد اطلاعات پاک شود که بتواند نهاد ثبت کند تلفن: 05137616000 - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی