مسابقه ماهر

ماهر یک مسابقه در حوزه علوم و فناوری نانو است که بطور ماهانه برگزار می شود. موضوع این مسابقه ساخت ویدئوی آموزشی از محتوای آموزشی در سلسله دوره‌های آموزشی «آزمایش فناوری نانو برای همه» است.

شرکت در این مسابقه رایگان است و تمامی معلمان و مدرسان می توانند در آن شرکت کنند.