مسابقه ماهر

ماهر یک مسابقه در حوزه علوم و فناوری نانو است که بطور ماهانه برگزار می شود. موضوع این مسابقه ساخت ویدئوی آموزشی از محتوای آموزشی در سلسله دوره‌های آموزشی «آزمایش فناوری نانو برای همه» است.

شرکت در این مسابقه رایگان است و تمامی معلمان و مدرسان می توانند در آن شرکت کنند.

برندگان مسابقه ماهرمسابقه شماره ۱۴- اردیبهشت ۱۴۰۲مسابقه شماره ۱۲ - بهمن ۱۴۰۱

مسابقه شماره ۱۱ - دی ۱۴۰۱

مسابقه شماره ۹ - آبان ۱۴۰۱

مسابقه شماره ۵ - خرداد ۱۴۰۱

مسابقه شماره ۴ - اردیبهشت ۱۴۰۱

مسابقه شماره ۳ - اسفند ۱۴۰۰

مسابقه شماره ۲ - بهمن ۱۴۰۰

مسابقه شماره ۱ - دی ۱۴۰۰