×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: رباتیک استان: خراسان رضوی شهر: مشهد مدیر: مهدی رجبی راه‌اندازی: 1394 تعداد تجهیزات: 7

آدرس: مشهد - تقاطع بلوار دانشجو و بلوار فرهنگ - جنب اداره آموزش و پرورش ناحیه شش -روبروی دبستان فرهنگیان - پژوهش سرای دانش آموزی رباتیک تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی