×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: شهید چمران استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد مدیر: قهرمان مردانیان راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 3

آدرس: چهارمحال و بختیاری- شهرکرد- خیابان سعدی- دبیرستان فجر اسلام - طبقه سوم- پژوهش سرای دانش آموزی دکتر چمران تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی