×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: پژوهش های علمی و آموزشی استان: کرمان شهر: کرمان مدیر: محمدرضا سعادت راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 12

آدرس: کرمان- کرمان- خیابان قرنی- کوچه شماره 6- مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی