برگزیدگان مسابقه ها

به منظورایجاد انگیزه و نشاط علمی در دانش آموزان و ترویج علوم و فناوری نانو در سطح دانش آموزی مسابقه-های ماهیانه شبکه توانا در دو سطح دانش آموزان (مسابقه نیلوفرآبی) و آموزگاران (مسابقه ماهر) برگزار میگردد.

جهت اطلاع از اسامی برندگان روی نام مسابقه مورد نظر در پایین کلیک نمایید.