×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: خلیج فارس(قلم چی) استان: مرکزی شهر: اراک مدیر: الهه بهدادی راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 4

آدرس: مرکزی- اراک- خيابان امام خمينی-‐جنب سالن 22 بهمن- پژوهش سرای دانش آموزی خلیج فارس( قلم چی) تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی