نشانی: تهران، بلوار جناح، بلوار گلاب، خیابان حسینی، کوچه رییسی، پلاک ۷

کد پستی: ۱۴۵۳۹۳۴۹۳۳

تلفن: ۰۲۱۹۲۰۰۱۰۳۱

باشگاه دانش آموزی نانو

www.nanoclub.ir

info@nanoclub.ir

بخش المپیاد دانش آموزی نانو

۰۹۱۰۴۵۰۷۶۰۱

olympiad@nanoclub.ir

بخش جشنواره دانش آموزی نانو

۰۹۲۱۱۹۵۶۳۷۳۰

festival@nanoclub.ir

بخش شبکه آزمایشگاهی توانا

۰۹۲۱۹۵۶۳۷۳۱

tavanalabs@nanoclub.ir

بخش مسابقه ملی توانمند

۰۹۲۱۹۵۶۳۷۳۱

info@nanoclub.ir

منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم...