News telegram instagram
معرفی باشگاه نانو

«ستاد ویژه توسعه فناوري نانو» به منظور آگاهی دانش‌آموزان با علوم و فناوري نانو و زمينه‌سازي تحقيق و پژوهـش دانش‌آموزي در اين حوزه با هدف پایدارسازی جریان توسعه منابع انسانی در فناوری نانو، اقدام به تاسيس « باشگاه نانو» در سال ۱۳۸۷ نمـوده است. اين مجموعه سعي دارد تا دانش‌آموزان را در طـي يک فرآيند آموزشي، از يادگيري مفاهيم اوليه تا خلق ايده‌هاي دانش‌محور هدايت نمايد.
از مهم‌ترين اصول مطرح در باشگاه نانو، فراهم‌سازي امکان تجربه کار گروهي است. المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، جشنواره دانش آموزی علوم و فنـاوری نـانـو، آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو، انتشارات آموزشی متنوع، مجله زنگ نانو و مسابقه توانمند از جمله فعـالیت های بـاشـگاه نـانـو است.
دانش آموزانی که در فعالیت های مختلف باشگاه نـانـو برگزیده میشوند امکان ورود به کانون برگزیدگان باشگاه نـانـو و استفـاده از تسهیلات آن کانون را پیدا خواهند کرد.

چشم انداز باشگاه نانو

در سال 1404، آموزش دانش ­آموزی فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران، الگویی برای سایر کشورها خواهد شد.
در این سـال ضمن تعامل سازنده ایران با سایر کشـورها، مرجعیت جهـانی در آمـوزش علـوم و فنـاوری نـانـو برای کشور رقم می­ خورد؛ و این حرکت، پایه ای برای تربیت سرمایه های انسانی متخصص نانو در کشور خواهد بود.

ماموریت باشگاه نانو

ما جمعی از متخصصین علوم و فناوری نانو هستیم که از طریـق فعالـیت هایی همچون ترویج و آموزش فناوری های نویـن، تولید و تجاری سـازی محصـولات مرتبط و حمایت از فعالان این حـوزه، برای ارتقاء توان علمی و فناوری کشور قدم بر می داریم. به آنچه انجام می دهیم افتخار می کنیم و به ارزش و اهمـیت کـار خــود واقـف هستیم. به عنوان عضوی از جامعه و همگام با همه مردم، مشارکت در تقویت بنیان های علمی و اقتصادی جامعــه و انجام مسئولیت هــای اجتمــاعی مرتبــط را جزو وظایف اصلی خود لحاظ کرده ایم و خود را مقید به رعایـت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش ها می دانیم.
از شهرت و اعتباری که با طی کردن مسیر پرفراز و نشیب در آموزش علم و فناوری کسب کرده ایم، حفاظـت کـرده و در ایــن راه از نقــاط قــوت و ضعف گذشته درس گرفته و برای دستیابی کشور به آینده‏ ای درخشان در عرصه علـم و فـناوری تلاش می نماییم.

الـمپیـاد دانـش‌آمـوزی نـانـو

المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نـانـو فعالیتی است که ابتکار برگـزاری آن با این عنـوان متعلـق به کشـور ماست و ترکیب مناسبی از رقابت همزمان در حیطه تئوری و عملی که همه مباحث اصلی مطرح در علوم و فناوری نانو را در برگیرد، تا به حال در هیچ کشوری اجرا نشده است.
تاکنون 10 دوره المپیاد دانش‌آمـوزی نـانـو در سه مرحله به صورت برگزاری دو آزمـون تئوری در سطح کشور و در مرحله سوم، برگزاری یک اردوی علمی برای برگزیدگان مراحل قبل بـرگزار گردیده اسـت و برگزیدگـان نهـایی با توجه به آزمـون‌هـای مـرحله دوم معرفی شده‌اند.

شبکه آزمایشگاهی توانا

طرح تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو با استفاده از تجهیزات ساخت داخل، در سال 1391 با هدف تقویت باور دانش‌آموزان نسبت به توانمندی‌های ملی و همچنین سهولت دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته آغاز شد و در پایان سال 1398 تعداد آزمایشگاه­های شبکه توانا به 88 عدد رسید.

جشنواره دانش‌آموزی نانو

جشنـواره دانـش‌آمـوزی علـوم و فنـاوری نـانـو فرصتی مغتنم برای دانش‌آمـوزان علاقمند به تحقیق و پژوهـش در حـوزه‌های مختلف فناوری نـانـو و به معرض نمایش گذاشتن نتایج فعالیت های پژوهشی است.
در همین راستا باشگاه دانش آموزی نانو با هدف ایجاد علاقه و انگیزه و فراهم آوردن بستری مناسب به منظور شکوفایی خلاقیت و نوآوری و آشنا نمودن دانش آموزان با مفاهیم کاربردهای فناوری نانو و همچنین ارائه دستاوردهای دانش آموزی، از سال 1390 تاکنون 10 دوره جشنواره فناوری نانو ویژه دانش آموزان برگزار نموده است.

مسـابقـه ملـی تـوانمنـد

اولین مسابقه ملی توانمند شانزدهم اردیبهشت ماه 1395 با موضوع «تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی» هم‌زمان با هفتمین جشنواره دانش‌آموزی نانو به همت باشگاه نانو و میزبانی پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام صادق (ع) شهرستان نور استان مازندران برگزار شد.
‌پس از اولین دوره موفق برگزاری این مسابقه، مقرر شد تا این مسابقه هر ساله با موضوعات مختلف و در راستای توسعه فعالیت‌های شبکه آزمایشگاه‌های آموزشی دانش‌آموزی نانو (توانا) و حمایت از دانش‌آموزان علاقمند به فعالیت‌های عملی در این حوزه برگزار گردد.