×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: شهید احمدرضا احدی استان: همدان شهر: ملایر مدیر: مریم فراهانی راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 4

آدرس: همدان- ملایر- خیابا ن شهدا - جنب ثبت احوال- پژوهش سرای شهیداحمدرضا احدی تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی