فراخوان چهاردهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای دانش آموزی

 

نمایشگاه ملی دستاوردها که یک رویداد رقابتی میان گروه های دانش‌آموزی از سراسر کشور برای انجام طرح‌های مرتبط با علوم و فناوری نانو است.
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو نیز مطابق با سنوات گذشته، در قالب برنامه ترویج دانش‌آموزی فناوری نانو (باشگاه نانو) ضمن حمایت از ایجاد زیرساخت‏های آموزشی و پژوهشی در این زمینه، از فعالیت‎‏های پژوهشی دانش‌آموزان در حوزه فناوری نانو حمایت کرده است. باشگاه نانو در سال جاری و همراستا با جشنواره‏ های دانش آموزی کشور، چهاردهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای دانش‌آموزی فناوری نانو را برگزار خواهد کرد.

​​​​​​​

ادامه

امداد نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی نانو
برای مشاهده این بخش لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید. ورود به حساب‌کاربری
پژوهشسرای نزدیک من

باشگاه نانو به منظور آشنایی و آموزش فناوری نانو به دانش‌آموزان کشور عزیزمان ایران، پژوهش‌سراهای سطح کشور را به عنوان نهادهای ترویجی خود معرفی کرده تا دانش‌آموزان بتوانند با مراجعه به پژوهش‌سراهای نزدیک محل سکونت خود، در زمینه فناوری نانو آموزش ببینند.

ادامه...
اخبار جشنواره
همه خبرهای جشنواره