×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: پروفسور حسابی استان: قم شهر: قم مدیر: محمد مهدی مردانی راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 9

آدرس: قم- قم- خیابان بلوار امین - کوچه شماره 1 - مرکز تحقیقات پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی