دوره های آموزشی باشگاه نانو

راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره

محبوب‌ترین جدیدترین پرمخاطب‌ترین

img

در این دوره شما با ابعاد و مقیاس نانو، شگفتی های دنیای نانو، کاربردهای نانو در زندگی روزمره ­تان، روش­ های مشاهده و شناسایی مواد در ابعاد نانو و روش ­های تولید نانو مواد آشنا می شوید و علت تغییر خواص مواد در ابعاد نانو را درک خواهید کرد. همچنین با فناوری نانو به عنوان یک فناوری نوین که می تواند جهان آینده ما را متحول نماید آشنا خواهید شد.

دوره جامع آشنایی با فناوری نانو
۱۰ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • نانومواد کربنی، نانوساختارهای متخلخل،
 • نانو کامپوزیت ها، نانوذرات، نانوالیاف
 •  مفاهیم لایه نازک
 • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
نانوساختارها
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • انواع نانو مواد
 • انواع مواد بلورین
 • شبکه بلوری
 • ساختمان و چیدمان اتم ها در نانو مواد
 • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
مبانی فناوری نانو و بلورشناسی
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا می‌شوید:

 • علت تغییر خواص مواد در ابعاد نانو
 • خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد
 •  خواص نوری، خواص مکانیکی، خواص مغناطیسی
 • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
خواص نانومواد
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • ابعاد و شناخت گونه های زیستی
 • روش های دارو رسانی
 • آشنایی با نانوحامل ها
 • کاربردهای نانو در درمان و تشخیص بیماری ها و...
 • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
کاربردهای فناوری نانو در سلامت و بهداشت
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • کاربردهای فناوری نانو در آب و محیط زیست
 • کاربردهای فناوری نانو در صنعت ( ساختمان، الکترونیک، نساجی، انرژی، نفت و گاز، خودرو ، ...)
 • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
کاربردهای فناوری نانو در آب و محیط زیست و صنعت
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا میشوید:

 • روش های ساخت و تولید نانومواد
 • روش لیتوگرافی، روش‌های تبخیر شیمیایی از فاز بخار (CVD)، روش‌های تبخیر فیزیکی از فاز بخار (PVD)،
 • روش سل- ژل، روش سونوشیمی، روش الکتروریسی و....
 • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
روش های ساخت و تولید نانومواد
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با روش‌های میکروسکوپی زیر جهت شناسایی نانومواد  آشنا می‌شوید:

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)و..
 • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
روش های میکروسکوپی جهت شناسایی نانومواد
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
منتظر برگزاری این دوره‌ها باشید