×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: شهید علیمحمدی استان: مازندران شهر: ساری مدیر: زینب مهدوی راه‌اندازی: 1394 تعداد تجهیزات: 3

آدرس: مازندران- ساری- سه راه مدرس- روبه‌روی سه راه خیام – جنب کانون شهید فهمیده- پژوهش سرای دانش آموزی شهید علیمحمدی تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی