ارزیابی آزمایشگاه‌های زیرمجموعه شبکه‌ی آزمایشگاه‌های آموزشی توانا

ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو و میزان تاثیر آن‌ها در رشد علمی و فنی دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های فوق برنامه، به منظور ایجاد فضایی پویا از آموزش‌های پژوهش-محور در سطح دانش‌آموزی در کشور و همچنین تقدیر از فعالان این حوزه است که در پایان هر سال در باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو (باشگاه نانو) انجام می شود. در این ارزیابی شاخص‌های مختلفی مورد نظر قرار می‌گیرند که هر یک از شاخص‌ها با توجه به اهمیت، در امتیاز نهایی نقش دارند. شاخص‌های کلی ارزیابی شامل موارد زیر است:


  • فعالیت‌های آموزشی
  • فعالیت‌های پژوهشی
  • دستاوردهای دانش‌آموزی
  • میزان همکاری‌های شبکه‌ای
رتبه ۱

پژوهشسرای امام خمینی - قروه

جمع امتیاز: 23874

آموزش دیده‌ها: 11585

دوره برگزار شده: 168

رتبه ۲

پژوهشسرای پرفسور نظامی- فسا

جمع امتیاز: 23093

آموزش دیده‌ها: 17316

دوره برگزار شده: 146

رتبه ۳

پژوهشسرای فارابی - اهواز

جمع امتیاز: 20463

آموزش دیده‌ها: 13978

دوره برگزار شده: 211

رتبه ۴

پژوهشسرای پروفسور حسابی - قم

جمع امتیاز: 16806

آموزش دیده‌ها: 13940

دوره برگزار شده: 132

رتبه ۵

پژوهشسرای دانش آموزی مراغه

جمع امتیاز: 16787

آموزش دیده‌ها: 10289

دوره برگزار شده: 140

رتبه ۶

پژوهش سرای ناحیه 1 - کرمانشاه

جمع امتیاز: 15289

آموزش دیده‌ها: 8787

دوره برگزار شده: 246

رتبه ۷

پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان - تبریز

جمع امتیاز: 14811

آموزش دیده‌ها: 9742

دوره برگزار شده: 90

رتبه ۸

پژوهش سرای دانش آموزی رازی - ناحیه 1 سنندج

جمع امتیاز: 10094

آموزش دیده‌ها: 539

دوره برگزار شده: 20

رتبه ۹

پژوهشسرای دانش آموزی رازی - شیراز

جمع امتیاز: 7234

آموزش دیده‌ها: 4640

دوره برگزار شده: 76

رتبه ۱۰

پژوهشسرای دانش آموزی استاد طاهر - شهرضا

جمع امتیاز: 5650

آموزش دیده‌ها: 3006

دوره برگزار شده: 100

رتبه ۱۱

پژوهش سرای دانش آموزی پرفسور شمسی پور ناحیه 3 - کرمانشاه

جمع امتیاز: 5268

آموزش دیده‌ها: 1550

دوره برگزار شده: 28

رتبه ۱۲

پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه2- سنندج

جمع امتیاز: 4857

آموزش دیده‌ها: 787

دوره برگزار شده: 9

رتبه ۱۳

پژوهش سرای شهید خوشبخت - بوشهر

جمع امتیاز: 4353

آموزش دیده‌ها: 1633

دوره برگزار شده: 85

رتبه ۱۴

پژوهش سرای دانش آموزی بناب

جمع امتیاز: 4004

آموزش دیده‌ها: 1240

دوره برگزار شده: 35

رتبه ۱۵

پژوهشسرای فرهیختگان ایلام

جمع امتیاز: 3189

آموزش دیده‌ها: 1956

دوره برگزار شده: 19


نتایج ارزیابی آزمایشگاه های تواناجدول امتیازات آزمایشگاه های عضو شبکه توانا سال ۱۴۰۰