ارزیابی آزمایشگاه‌های زیرمجموعه شبکه‌ی آزمایشگاه‌های آموزشی توانا

ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو و میزان تاثیر آن‌ها در رشد علمی و فنی دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های فوق برنامه، به منظور ایجاد فضایی پویا از آموزش‌های پژوهش-محور در سطح دانش‌آموزی در کشور و همچنین تقدیر از فعالان این حوزه است که در پایان هر سال در باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو (باشگاه نانو) انجام می شود. در این ارزیابی شاخص‌های مختلفی مورد نظر قرار می‌گیرند که هر یک از شاخص‌ها با توجه به اهمیت، در امتیاز نهایی نقش دارند. شاخص‌های کلی ارزیابی شامل موارد زیر است:


  • فعالیت‌های آموزشی
  • فعالیت‌های پژوهشی
  • دستاوردهای دانش‌آموزی
  • میزان همکاری‌های شبکه‌ای

برای آشنایی با شاخص‌های ارزیابی و ضرایب اهمیت آن‌ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


رتبه ۱

پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان - تبریز

جمع امتیاز: 17038

آموزش دیده‌ها: 10114

دوره برگزار شده: 89

رتبه ۲

پژوهشسرای پرفسور نظامی- فسا

جمع امتیاز: 15920

آموزش دیده‌ها: 11460

دوره برگزار شده: 84

رتبه ۳

پژوهش سرای ناحیه 1 - کرمانشاه

جمع امتیاز: 13013

آموزش دیده‌ها: 7630

دوره برگزار شده: 210

رتبه ۴

پژوهشسرای دانش آموزی مراغه

جمع امتیاز: 12862

آموزش دیده‌ها: 7494

دوره برگزار شده: 193

رتبه ۵

پژوهشسرای امام خمینی - قروه

جمع امتیاز: 12028

آموزش دیده‌ها: 4195

دوره برگزار شده: 95

رتبه ۶

پژوهشسرای پروفسور حسابی - قم

جمع امتیاز: 9188

آموزش دیده‌ها: 7542

دوره برگزار شده: 58

رتبه ۷

پژوهشسرای دانش آموزی شهرضا - اصفهان

جمع امتیاز: 8441

آموزش دیده‌ها: 5104

دوره برگزار شده: 106

رتبه ۸

پژوهشسرای دانش اموزی استاد باباصفری - اردبیل

جمع امتیاز: 7081

آموزش دیده‌ها: 6194

دوره برگزار شده: 43

رتبه 9

پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه1 - سنندج

جمع امتیاز: 6125

آموزش دیده‌ها: 0

دوره برگزار شده: 0

رتبه ۱۰

پژوهشسرای فارابی - اهواز

جمع امتیاز: 5966

آموزش دیده‌ها: 2102

دوره برگزار شده: 78

رتبه ۱۱

پژوهش سرای دانش آموزی دکتر ریاضی - بیجار

جمع امتیاز: 5557

آموزش دیده‌ها: 298

دوره برگزار شده: 3

رتبه ۱۲

پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه2- سنندج

جمع امتیاز: 4689

آموزش دیده‌ها: 935

دوره برگزار شده: 10

رتبه ۱۳

پژوهشسرای دانش آموزی رازی ناحیه ۲ - شیراز

جمع امتیاز: 4299

آموزش دیده‌ها: 2322

دوره برگزار شده: 55

رتبه ۱۴

پژوهشسرای فریختگان - ایلام

جمع امتیاز: 2499

آموزش دیده‌ها: 742

دوره برگزار شده: 13

رتبه ۱5

پژوهشسرای دانش اموزی - بافق یزد

جمع امتیاز: 1943

آموزش دیده‌ها: 572

دوره برگزار شده: 19


نتایج ارزیابی ازمایشگاه های تواناجدول امتیازات ازمایشگاه های عضو شبکه توانا سال ۱۳۹۹