ازمایش های فناوری نانو

برنامه آموزشی آزمایش های فناوری نانو برای همه شامل سلسله دوره های آموزشی است که برگزاری آن ها از مردادماه سال ۱۴۰۰ در آزمایشگاه های عضو شبکه توانا آغاز شده است.

در این برنامه آموزشی، هر ماه دستورالعمل انجام یک آزمایش در حوزه علوم و فناوری نانو برای آزمایشگاه های عضو شبکه توانا ارسال می شود و آزمایشگاه یک ماه فرصت دارد شیوه انجام آن آزمایش را در قالب کارگاه آموزشی به علاقمندان آموزش دهد. در پایان هر ماه، شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی مذکور می توانند مسابقه نیلوفرآبی مربوط به آن ماه شرکت کنند. همچنین، آزمایشگاه های عضو شبکه توانا با برگزاری کارگاه های مذکور می توانند در ارزیابی سالانه امتیاز کسب کنند.

برای دریافت محتوای دستورالعمل آزمایش های فناوری نانو برای همه روی لینک های زیر کلیک کنید.