×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات

پژوهش‌سرای مراغه

عضو شبکه توانا
نام آزمایشگاه: پژوهش‌سرای مراغه
زمینه های فعالیتی: آشنایی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای المپیادهای علمی نانو، جشنواره دانش‌آموزی نانو، مسابقه ملی توانمند، جشنواره خوارزمی زمینه نانو
تلفن: ۰۴۱۳۷۲۱۲۲۴۸
رایانامه: Sh.firoozi92@gmail.com
استان: آذربایجان شرقی
آدرس: مراغه - خیابان اوحدی

پژوهش‌سرای مراغه

آزمایشگاه نانو مراغه در سال ۱۳۹۴ توسط باشگاه دانش‌آموزی نانو در محل پژوهش‌سرای دانش‌آموزی مراغه تاسیس و تجهیز گردید. طی چند سال این آزمایشگاه جزء آزمایشگاه‌های برتر شبکه آزمایشگاهی توانا بوده و همچنین دانش‌آموزان این مرکز موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ در المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو و رتبه‌های برتر در مسابقه ملی توانمند شده‌اند.
خدمات
نام وضعیت
بازدید علمی
برگزاری سمینار ترویجی
برگزاری کارگاه آشنایی با تجهیزات
برگزاری کلاس المپیاد
همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجاره تجهیزات به محققان
اعضا

محمدباقر سلیمانی

مدیر

سید محمد مهدی حیدری

کارشناس

محمد بیگلری

کارشناس

محمد باقر سلیمانی

کارشناس

شهریاری فیروزی

کارشناس

تجهیزات
نام تجهیزات
الکتروریسی
اولتراسونیک
اسپاترینگ
UV
سانتریفوژ

افتخارات آزمایشگاه

کسب رتبه هفتم در میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۴ کسب رتبه پنجم در میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه توانا در سال۱۳۹۵ کسب رتبه سوم در میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۶ کسب رتبه سوم در میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۷ کسب رتبه اول در میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۸ کسب رتبه چهارم در میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۹ کسب رتبه پنجم در میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه توانا در سال ۱۴۰۰

افتخارآفرینان

افتخارآفرینان

نام و نام خانوادگی
سمت
سال فعالیت
افتخارات کسب شده

 • مهدی مجیدی
 • فرشته درختی
 • آرمینه عباسپور
 • مصطفی حسین قلی زاده
 • سحر اصغری اصل
 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
 • ۱۳۹۷-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۷-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۷-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۴-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۵-۱۴۰۱
 • دو مدال نقره المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو
 • مدال نقره المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو
 • مدال نقره و برنز المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو و رتبه برتر توانمند
 • مدال برنز المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو
 • رتبه دوم مسابقه ملی توانمند
نام و نام خانوادگی

 • مهدی مجیدی
 • فرشته درختی
 • آرمینه عباسپور
 • مصطفی حسین قلی زاده
 • سحر اصغری اصل
سمت

 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
 • دانش‌آموز
سال فعالیت

 • ۱۳۹۷-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۷-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۷-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۴-۱۴۰۱
 • ۱۳۹۵-۱۴۰۱
افتخارات کسب شده

 • دو مدال نقره المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو
 • مدال نقره المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو
 • مدال نقره و برنز المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو و رتبه برتر توانمند
 • مدال برنز المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو
 • رتبه دوم مسابقه ملی توانمند