×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: امام جعفر صادق استان: مازندران شهر: نور مدیر: حسن ولی پور راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 7

آدرس: مازندران- نور- خیابان امام- خیابان فرهنگ- پژوهش سرای دانش آموزی امام جعفر صادق تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی