مقالات پیشنهادی
شبکه‌های بلوری چیست و چطور تشکیل می شود

برای دسته‌بندی سیستم‌های بلوری، می‌توان آن‌ها را در دوبعد و سه‌بعد تقسیم...

احیای شیمیایی

یکی از روش‌های سنتز نانومواد به روش پایین به بالا، روش احیا شیمیایی است ...

مفاهیم اولیه بلورشناسی و کریستالوگرافی

ساختار بلوری ماده، تاثیر قابل توجهی روی خواص و ویژگی‌های آن ماده دارد، ا...

مفاهیم اولیه بلورشناسی

ساختار بلوری ماده، تاثیر قابل توجهی روی خواص و ویژگی¬های آن ماده دارد، ا...

باتری­ها و کاربرد فناوری نانو در آنها

ذخیره انرژی یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه انرژی است. باتری‌ها به عنوان اب...

آشنایی با روش¬های میکروسکوپی جهت مشخصه¬یابی نانومواد

در روش¬های میکروسکوپی برای مشاهده ریزساختار نانومواد، سه موضوع کلی وجود ...