سه شنبه 07 مرداد 1399 کد خبر: 3

73

احیای شیمیایی

   محمد فرهادپور
یکی از روش­های سنتز نانومواد به روش پایین به بالا، روش احیا شیمیایی است که برای سنتز نانوذرات فلزی به کار می­رود. با استفاده از این روش نانوذراتی همچون نانوذرات طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم با توزیع اندازه باریک، سایز و شکل دلخواه قابل سنتز هستند. در این روش سه جز مهم وجود دارد که عبارتند از پیش­ماده فلزی، عامل احیاکننده و عامل پایدارکننده. با توجه به کاربرد مورد نظر و حلال، هریک از این اجزا انتخاب شده و در شرایط مشخصی سنتز انجام می­شود. در این روش عواملی همچون دما و زمان فرآیند، نوع و غلظت پیش­ماده فلزی، قدرت کاهندگی عامل احیا کننده و نوع پلیمر پایدارکننده مهم و تاثیرگذار است. در این مقاله به مبانی، مراحل و پارامترهای موثر در روش احیا شیمیایی پرداخته می­شود.
برای مشاهده ادامه مقاله لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در‌صورتیکه عضو باشگاه نانو نیستید نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایید.