شنبه 28 تیر 1399 کد خبر: 2

165

باتری­ها و کاربرد فناوری نانو در آنها

مرتضی صفاری

کارشناسی مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
دارنده مدال نقره هشتمین المپیادنانو
ذخیره انرژی یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه انرژی است. باتری‌ها به عنوان ابزاری برای ذخیره انرژی الکتریکی، همواره در دستگاه‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از این رو افزایش ظرفیت و عمر باتری‌ها اهداف محققان در این حوزه است. با استفاده از فناوری نانو در باتری‌ها می‌توان بازده آنها را افزایش داده و عملکرد آن‌ها را بهبود بخشید. در این مقاله پس از بررسی مقدمات الکتروشیمی به باتری‌ها و انواع آنها پرداخته شده است. هم‌چنین باتری‌های قلیایی و سرب - اسید و کاربرد فناوری نانو در آن‌ها مورد بحث قرار گرفته‌است.
برای مشاهده ادامه مقاله لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در‌صورتیکه عضو باشگاه نانو نیستید نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایید.