سرفصل‌های مسابقه ملی توانمند

​​​​​​​

ردیف

مرحله

سرفصل ها

منبع

۱

اول(مقطع ابتدایی دوم)

۱۵ سوال تستی(5 دقیقه)
۱ سوال تشریحی(حل مسئله)
۱ فعالیت عملی(بارگزاری فیلم)

منبع آزاد

۲

اول(مقطع متوسطه اول)

۱۵ سوال تستی(۴ دقیقه)
۱ سوال تشریحی(حل مسئله)
۱ فعالیت عملی(بارگزاری فیلم)

کتاب نگاهی نو به دنیای نانو

مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو

۳

اول(مقطع متوسطه دوم)

۱۵ سوال تستی(۳ دقیقه)
۱ سوال تشریحی(حل مسئله)
۱ فعالیت عملی(بارگزاری فیلم)

کتاب نگاهی نو به دنیای نانو

مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو

۴

دوم(مقطع ابتدایی دوم)

ساخت ستون تصفیه آب

نجات تخم مرغ

 

منبع آزاد

۵

دوم(مقطع متوسطه اول)

ساخت سازه شگفت‌انگیز

دارورسانی

 

کتاب نگاهی نو به دنیای نانو

مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو

۶

دوم(مقطع متوسطه دوم)

ساخت نانوالیاف به روش الکتروریسی

ساخت بتن ضد ضربه

 

کتاب نگاهی نو به دنیای نانو

مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو