محورهای جشنواره نانو

محورهای مرحله اول مسابقه

این مرحله شامل یک آزمون تئوری و عملی است که در قالب نرم‌افزار مسابقه برگزار می‏شود. شرکت‌کنندگان با توجه به امتیازی که در مراحل مسابقه کسب می‌کنند به مرحلة عملی راه پیدا می‌کنند.

محورهای مرحله دوم مسابقه

مرحلة عملی شامل سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم می‌شود. موضوع مسابقه و جوایز اختصاص یافته در سه مقطع با یکدیگر متفاوت است.

  • موضوعات مقطع دوم ابتدایی:
  • ساخت ستون تصفیه آب
  • نجات تخم مرغ
  • موضوعات مقطع متوسطه اول:
  • ساخت سازه شگفت انگیز
  • دارورسانی
  • موضوعات مقطع متوسطه دوم:
  • ساخت نانوالیاف به روش الکتروریسی
  • ساخت بتن ضد ضربه

عنوان‌های پژوهشی