شنبه 03 دی 1401 کد خبر: 150

2771

آزمایش شماره 17 : مارمولک چطور از دیوار راست بالا می رود؟

سید سعداله نبوی نژاد
تا به حال به بالا رفتن مارمولک روی دیوار توجه کرده اید؟ ایا تاکنون از خود پرسیده اید مارمولک چگونه به راحتی روی دیوار حرکت میکند؟ چرا نیروی گرانش زمین باعث افتادنش نمی شود؟

برای یافتن پاسخ این پرسش ها به مقاله "ساختارهای نانومتری در پاهای مارمولک‌ها، آبدزدک‌ها و عنکبوت‌ها" رجوع کنید. همچنین برای درک بهتر این پدیده آزمایش زیر را انجام دهید.

هدف:

کشف علت چسبندگی پای مارمولک به دیوار حین حرکت بر روی آن.

روش کار آزمایش:

وسایل لازم:

کتاب هم اندازه با تعداد حداقل 100 ورق : 2 عدد

روش انجام آزمایش:

1- دو عدد کتاب را بردارید و آن ها را مطابق شکل زیر آن ها را رو بروی هم قرار دهید. بطوریکه ورق ها ی کتاب مماس هم قرار بگیرند و شیرازه کتاب ها از هم دور باشند.

2- دو کتاب را به هم نزدیک کنید و بصورت یک در میان برگه های آن ها را روی هم بگذارید.  ( همین آزمایش را با 10 برگ 10 برگ و 20 برگ 20 برگ تکرار کنید)

3- این کار را تا جایی ادامه دهید که تمام برگه های دو کتاب از روبرو و بصورت یک در میان روی هم قرار بگیرند.

4- کتاب را از قسمت وسط آن به طرفین بکشید و سعی کنید دو کتاب را از هم جدا کنید.

پرسش

- چرا دو کتاب از هم جدا نمی شوند؟

- شباهت این آزمایش با چسبندگی پای مارمولک روی دیوار در چیست؟

- اگر تعداد برگه هایی که بین یکدیگر قرار دهیم را کم کنیم، چه تغییر در نیرو برای جداسازی کتاب ها رخ می دهم؟

- به چه شکلی نیرو وارد کنیم، کتاب ها از یکدیگر جدا می شوند؟