دوره‌های آمادگی المپیاد

باشگاه نانو در جهت ترویج و آشنایی دانش ‌آموزان با فناوری نانو ، دوره‌های آموزشی متنوعی برگزار می‌کند. هدف اصلی این دوره‌ها آموزش تخصصی و پیشرفته شرکت کنندگان در المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو است. ما در باشگاه نانو سعی کرده‌ایم با برگزاری هر چه بهتر و باکیفیت‌تر دوره های آموزشی غیرحضوری امکان آموزش همگانی و یکسان برای دانش آموزان در همه شهرها فراهم نموده و آن‌ها را در هدفی که انتخاب کرده‌اند، همراهی نماییم.
دوره‌های آموزشی آمادگی المپیاد نانو شامل دوره های سه‌گانه آمادگی مقدماتی المپیاد نانو ، دوره جامع آشنایی با علوم و فناوری نانو و دوره‌های تخصصی آمادگی المپیاد نانو است که توسط اساتید برجسته و مورد تایید ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تدریس می‌شوند. عناوین این دوره ها به شرح زیر می باشند:

دوره های مقدماتی آمادگی المپیاد نانو:

امداد المپیاد

کـتـاب‌هـا

مقـالـه‌هـا