تست عنوان
close
باشگاه نانو
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
آخرین اخبار اخبار المپیاد اخبار آزمایشگاه های دانش آموزی اخبار ماهنامه زنگ نانو اخبار نمایشگاه های استانی
شهریورماه: برگزاری چهارمین دوره آموزشی مهارت، ویژه کارشناسان شبکه آزمایشگاه‌های توانا 1396/05/25
دوره آموزشی مهارت کارشناسان آزمایشگاه‌های توانا توسط نانو در سال 1396 در شهریورماه برگزار می‌شود. تعداد بازدید : 59 متن کامل خبر

حضور اعضای کانون برگزیدگان باشگاه نانو در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو 1396/05/25
اعضای کانون برگزیدگان باشگاه نانو در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو که 24 و 25 مردادماه برگزار شد، حضور یافتند. تعداد بازدید : 35 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت شهر ری برگزار شد 1396/05/24
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان های تهران، البرز ، قزوین، زنجان، قم و گیلان در روز چهارشنبه هجدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو در پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت شهرری توسط وحید رشیدوندی برگزار شد. تعداد بازدید : 28 متن کامل خبر

قابل توجه راه یافتگان به دومین مرحله جشنواره دانش آموزی نانو 1396/05/21
نکات مهم مرتبط با تهیه مقاله در مرحله دوم هشتمین جشنواره دانش‎آموزی نانو اعلام شد. تعداد بازدید : 212 متن کامل خبر

31 مرداد ماه آغاز دوره عملی برگزیدگان هشتمین المپیاد دانش‌آموزی نانو 1396/05/19
پس از برگزاری آزمون هشتمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو در فروردین ماه 96، مرحله عملی این المپیاد، از 31 مرداد تا 14 شهریورماه 96 در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) استان قزوین برگزار می‌گردد. تعداد بازدید : 237 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در آذربایجان شرقی برگزار شد 1396/05/18
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان آذربایجان شرقی در روز یکشنبه پانزدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان در تبریز برگزار شد. تعداد بازدید : 109 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد 1396/05/16
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، چهارشنبه یازدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو پژوهشسرای دانش‌آموزی شهید فضیلی شهرستان اصفهان برگزار شد. تعداد بازدید : 110 متن کامل خبر

لیست کامل اخبار مرتبط
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت شهر ری برگزار شد 1396/05/24
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان های تهران، البرز ، قزوین، زنجان، قم و گیلان در روز چهارشنبه هجدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو در پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت شهرری توسط وحید رشیدوندی برگزار شد. تعداد بازدید : 28 متن کامل خبر

31 مرداد ماه آغاز دوره عملی برگزیدگان هشتمین المپیاد دانش‌آموزی نانو 1396/05/19
پس از برگزاری آزمون هشتمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو در فروردین ماه 96، مرحله عملی این المپیاد، از 31 مرداد تا 14 شهریورماه 96 در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) استان قزوین برگزار می‌گردد. تعداد بازدید : 237 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در آذربایجان شرقی برگزار شد 1396/05/18
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان آذربایجان شرقی در روز یکشنبه پانزدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان در تبریز برگزار شد. تعداد بازدید : 109 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد 1396/05/16
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، چهارشنبه یازدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو پژوهشسرای دانش‌آموزی شهید فضیلی شهرستان اصفهان برگزار شد. تعداد بازدید : 110 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در خراسان رضوی برگزار شد 1396/05/11
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان خراسان رضوی روز دوشنبه نهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو مستقر در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رباتیک مشهد برگزار شد. تعداد بازدید : 194 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در سمنان برگزار شد 1396/05/10
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان سمنان، روز یکشنبه هشتم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو مستقر در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهرستان شاهرود برگزار شد. تعداد بازدید : 133 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در هرمزگان برگزار شد 1396/05/10
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان هرمزگان، روز یکشنبه هشتم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو مستقر در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهر بندرعباس برگزار شد. تعداد بازدید : 118 متن کامل خبر

لیست کامل اخبار مرتبط
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت شهر ری برگزار شد 1396/05/24
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان های تهران، البرز ، قزوین، زنجان، قم و گیلان در روز چهارشنبه هجدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو در پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت شهرری توسط وحید رشیدوندی برگزار شد. تعداد بازدید : 28 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در آذربایجان شرقی برگزار شد 1396/05/18
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان آذربایجان شرقی در روز یکشنبه پانزدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان در تبریز برگزار شد. تعداد بازدید : 109 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد 1396/05/16
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، چهارشنبه یازدهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو پژوهشسرای دانش‌آموزی شهید فضیلی شهرستان اصفهان برگزار شد. تعداد بازدید : 110 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در خراسان رضوی برگزار شد 1396/05/11
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان خراسان رضوی روز دوشنبه نهم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو مستقر در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رباتیک مشهد برگزار شد. تعداد بازدید : 194 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در سمنان برگزار شد 1396/05/10
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان سمنان، روز یکشنبه هشتم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو مستقر در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهرستان شاهرود برگزار شد. تعداد بازدید : 133 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در هرمزگان برگزار شد 1396/05/10
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان هرمزگان، روز یکشنبه هشتم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو مستقر در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهر بندرعباس برگزار شد. تعداد بازدید : 118 متن کامل خبر

دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد، در بوشهر برگزار شد 1396/05/05
دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی هشتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان استان بوشهر در روز دوشنبه دوم مرداد ماه 1396 در آزمایشگاه نانو پژوهش‌سرای دانش‌آموزی متقین شهرستان برازجان برگزار شد. تعداد بازدید : 167 متن کامل خبر

لیست کامل اخبار مرتبط
شماره 74 ماهنامه زنگ نانو منتشر شد. 1396/04/08
شماره 74ماهنامه زنگ نانو خردادماه 1396 منتشر و در مدارس سطح کشور توزیع شد و فایل الکترونیکی آن در سایت باشگاه نانو قرار گرفت. تعداد بازدید : 201 متن کامل خبر

هدیه نوروزی باشگاه نانو 1395/12/24
باشگاه نانو برای اعضای کانال تلگرامی باشگاه نانو هدیه نوروزی در نظر گرفته است. تعداد بازدید : 1420 متن کامل خبر

چگونه زنگ نانو را رایگان دریافت کنیم؟ 1395/12/09
ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از مروجان فناوری نانو در بین دانش‌آموزان، ماهنامه زنگ نانو را به صورت رایگان در اختیار برگزارکنندگان سمینارها و کارگاه‌های آموزشی قرار می‌دهد. تعداد بازدید : 1264 متن کامل خبر

ماهنامه زنگ نانو با ظاهری جدید به مدارس می‌آید 1395/11/05
ماهنامه زنگ نانو، امسال با ظاهری متفاوت و جذاب‌تر از قبل در قالب مجله‌ای 24 صفحه‌ای با مطالب گوناگونی مانند اخبار، مقالات، گفتگو، مسابقه و سرگرمی منتشر می‌شود. تعداد بازدید : 1476 متن کامل خبر

حضور شبکه آزمایشگاهی توانا در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی هند 1395/08/05
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی هند، 20 تا 22 اکتبر 2016 در شهر حیدرآباد هند برگزار شد. تعداد بازدید : 1046 متن کامل خبر

حضور مسئولین آموزش و تربیت جمهوری عراق در منطقه 15 1395/06/24
علی ابراهیمی معاون آموزشی وزیر آموزش و تربیت عراق و هیئت همراه از بخش‌های مختلف پژوهش‌سرای ابن سینا منطقه 15 بازدید کردند. تعداد بازدید : 1246 متن کامل خبر

شماره 65 ماهنامه زنگ نانو منتشر شد 1395/04/08
شماره 65 ماهنامه زنگ نانو خردادماه 1395 منتشر و در مدارس سطح کشور توزیع شد و فایل الکترونیکی آن در سایت باشگاه نانو قرار گرفت. تعداد بازدید : 2705 متن کامل خبر

لیست کامل اخبار مرتبط
قابل توجه راه یافتگان به دومین مرحله جشنواره دانش آموزی نانو 1396/05/21
نکات مهم مرتبط با تهیه مقاله در مرحله دوم هشتمین جشنواره دانش‎آموزی نانو اعلام شد. تعداد بازدید : 212 متن کامل خبر

65 طرح به مرحله دوم هشتمین جشنواره دانش‌آموزی نانو راه یافتند 1396/04/31
هشتمین جشنواره دانش‌‌آموزی نانو 28 تا 30 تیر ماه جاری، به میزبانی اردوگاه استانی شهید بهشتی اصفهان برگزار شد و 65 طرح به مرحله دوم این دوره راه یافتند. تعداد بازدید : 1145 متن کامل خبر

جزییات زمان‌بندی ارایه‌های شفاهی در هشتمین جشنواره دانش‌آموزی نانو اعلام شد 1396/04/25
به گزارش دبیرخانه هشتمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، 20 طرح منتخب، در روزهای 28 تا 30 تیرماه جاری به ارایه دستاوردهای پژوهشی خود در شهر اصفهان می‌پردازند. تعداد بازدید : 519 متن کامل خبر

اطلاعیه: مورد توجه شرکت کنندگان در مسابقه توانمند 1396/04/25
دبیرخانه برگزاری دومین مسابقه توانمند اطلاعیه‌ای را ویژه شرکت‌کنندگان این مسابقه منتشر کرد. تعداد بازدید : 325 متن کامل خبر

29 تیر ماه؛ رقابت 33 طرح در دومین مسابقه توانمند 1396/04/24
مسابقه دانش‌آموزی توانمند با حضور 33 طرح منتخب، پنجشنبه 29 تیرماه سال جاری در محل برگزاری هشتمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو برگزار خواهد شد. تعداد بازدید : 518 متن کامل خبر

معرفی طرح‌های راه‌یافته به مرحله اول هشتمین جشنواره دانش‌آموزی نانو 1396/04/14
به گزارش دبیرخانه هشتمین جشنواره دانش‌آموزی نانو، پس از ارزیابی 205 طرح‌ ارسال شده، 103 طرح به مرحله اول جشنواره راه یافتند . تعداد بازدید : 2000 متن کامل خبر

زمان و محل برگزاری هشتمین جشنواره دانش‌آموزی نانو اعلام شد 1396/04/10
به گزارش دبیرخانه جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، هشتمین دوره جشنواره، 28 تا 30 تیرماه سال جاری در محل اردوگاه استانی شهید بهشتی شهر اصفهان برگزار می‌گردد. تعداد بازدید : 858 متن کامل خبر

لیست کامل اخبار مرتبط