روش‌های مشخصه‌یابی نانو مواد- 2

برای بررسی خواص نانو مواد و کنترل آنها نیاز است که این مواد توسط روش‌های مختلف آنالیز شوند، در این فیلم که توسط توسط آقای دکتر سروش صحرائیان دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو تدریس شده است، با روش‌های آنالیز نانومواد آشنا خواهید شد.