روش‌های ساخت و تولید نانومواد- 2

نانومواد به روش‌های گوناگونی ساخته می‌شوند، که این روش‌ها را می‌توان در دو دسته کلی روش‌های بالا به پایین و پایین به بالا تقسیم نمود. در این فیلم که توسط آقای دکتر سروش صحرائیان دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو تدریس شده است، با روش‌های ساخت نانومواد به روش پایین به بالا آشنا خواهید شد.