روش‌های ساخت و تولید نانومواد- 1

نانومواد به روش‌های گوناگونی ساخته می شوند، که این روش‌ها را می توان در دو دسته کلی روش‌های بالا به پایین و پایین به بالا تقسیم نمود. در این فیلم که توسط آقای دکتر سروش صحرائیان دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو تدریس شده است، با روش‌های ساخت نانومواد به روش بالا به پایین آشنا خواهید شد.