نانومواد، آشنایی با نانو ساختارها

نانومواد براساس ابعادآزادشان به چهاردسته نانومواد صفر بعدی، نانومواد یک بعدی، نانومواد دو بعدی و نانومواد سه بعدی تقسیم بندی می‌شوند. در این فیلم که توسط خانم دکتر مرضیه شیرازی دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو تدریس شده است با انواع نانوساختارها آشنا خواهید شد.