دوره های آموزشی باشگاه نانو

راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره

محبوب‌ترین جدیدترین پرمخاطب‌ترین

img

در این دوره شما با روشهای غیر میکروسکوپی شناسایی نانومواد  آشنا می شوید،شامل :

  • XRD, FTIR, UV-VIS, RAMMAN, BET,DTA, TGA,…
  • روش پراش اشعه ایکس (XRD)
  • روش طیف سنجی نورمرئی - فرابنفش (UV-vis)
  • نکات کلیدی و مهم المپیاد نانو و حل سوالات سالهای قبل
روش های غیرمیکروسکوپی جهت شناسایی نانومواد
۴ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
img

در این دوره شما با مباحث زیر آشنا می شوید:

  • معرفی دوره های آموزشی شبکه توانا
  • بیان مفاهیم اصلی جهت تدریس دوره "ماسک ضد کرونا بساز!"
ماسک ضد کرونا بساز! (ویژه کارشناسان شبکه توانا)
۲ ساعت - تئوری - غیر‌حضوری
منتظر برگزاری این دوره‌ها باشید