EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
گلستان

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان : 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بندرترکمن

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

عبدالرشید حبیبی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

جمیله کُرپه

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

گلستان، بندر ترکمن، خیابان جمهوری2، نبش باشگاه تختی، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

017-34434764         017-34433445

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - التراسونیک 

- انفجار الکتریکی سیم