×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: علوم و فناوری نانو استان: خوزستان شهر: شوشتر مدیر: عین اله حسامی راه‌اندازی: 1398 تعداد تجهیزات: 0

آدرس: خوزستان،شوشتر،خیابان مالک اشتر،دبیرستان متوسطه دور اول تلفن: 06136238810 - فکس: 06136238811

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی