×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: اشتباه منوجان استان: کرمان شهر: منوجان مدیر: اشتباهی اشتباهی راه‌اندازی: 1391 تعداد تجهیزات: 0

آدرس: منوجان -بلوار ولیعصر -کوچه 12 تلفن: 03443302280 - فکس: 03443302280

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی