×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: فرهیختگان استان: زنجان شهر: خرمدره مدیر: ابوالفضل یوسفعلی راه‌اندازی: 1393 تعداد تجهیزات: 12

آدرس: زنجان- خرمدره- انتهای خیابان سردار جنگل- روبروی بوستان شهید پناهی- پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی