×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: محمدتقی بجنوردی استان: خراسان شمالی شهر: بجنورد مدیر: پیمان آذری آزاد راه‌اندازی: 1391 تعداد تجهیزات: 4

آدرس: بجنورد- خیابان دوچنار- پژوهش سرای دانش آموزی محمد تقی بجنوردی تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی