×
☰ دسترسی سریع فهرست آزمایشگاه و تجهیزات
رتبه ۲۵

نام آزمایشگاه: اسرار استان: خراسان رضوی شهر: سبزوار مدیر: حمیدرضا عدالت منش راه‌اندازی: 1394 تعداد تجهیزات: 9

آدرس: سبزوار - خیابان مطهری - حاشیه میدان لاله - پژوهش سرای دانش آموزی اسرار تلفن: - فکس:

شبکه آزمایشگاهی توانا

image
خدمات
گزارش عملکرد

83

رتبه آزمایشگاه

253

تعداد دوره‌های آموزشی از ابتدای سال

1024

تعداد کل دوره‌های آموزشی

گزارش آزمایشگاه

83

تعداد عضو

83

تعداد آموزش داده از ابتدای سال

120

تعداد آموزش داده از ابتدای راه‌اندازی