رتبه بندی آزمایشگاه‌های شبکه توانا

باشگاه نانو، آزمایشگاه‌های شبکۀ توانا را به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

از مهم‌ترین پارامترهای موثر در ارزیابی آزمایشگاه‌ها می‌توان به تعداد سمینار و کارگاه‌ها، تعداد دانش‌آموز و دبیر آموزش دیده در آزمایشگاه، میزبانی نشست‌ها و دوره‌ها، کسب رتبه‌های مختلف استانی یا کشوری، حضور در جشنواره‌های مختلف و از همه مهم‌تر گزارش‌دهی این فعالیت‌ها به باشگاه نانو، اشاره کرد.

در ادامه می‌توانید جزییات عملکرد آزمایشگاه‌های شبکه توانا در سال‌های مختلف را مشاهده نمایید.

۱۰ آزمایشگاه برتر شبکه توانا در سال ۱۳۹۶
رتبه استان شهرستان نام پژوهش‌سرا نام مدیر پژوهش سرا نام کارشناس جمع امتیاز
۱ البرز کرج پژوهش‌سرای ملاصدرا زهرا نیکویی نوبا سلیم‌زاده- فرشته ملکی ۱۰۵۹۴٫۵
۲ کرمان کرمان مرکز پژوهش‌های علمی و آموزشی آرمان شکوه سلجوقی بتول تهامی پور ۱۰۱۶۵
۳ آذربایجان شرقی مراغه پژوهش‌سرای مراغه نوید حاتمی مجتبی مردی- محمود بیگلری ۸۹۶۴٫۳
۴ آذربایجان شرقی
 
تبریز
 
پژوهش‌سرای آذربایجان
 
طیبه غفاری
 
فاطمه پاشالو
 
۸۱۶۴٫۸
 
۵ اصفهان شهرضا پژوهش‌سرای استاد طاهر محمد جلی محمد صادق شهری ۵۶۴۴٫۸
۶ لرستان دورود پژوهش‌سرای اشراق محسن نیک آبادی سجاد رشنو ۵۰۳۴٫۸
۷ فارس شیراز پژوهش‌سرای رازی سوسن فولادفر مهدی پزشکیان ۴۶۴۳
۸ فارس استهبان پژوهش‌سرای باقرالعلوم حلیمه صبوحی مرتضی قرائت ۴۴۰۴٫۳
۹ کردستان قروه پژوهش‌سرای امام خمینی علاءالدین بختیاری علاءالدین بختیاری ۴۳۰۶٫۵
۱۰ تهران
 
تهران
 
پژوهش‌سرای ابن سینا
 
زهرا نیازی
 
فاطمه سخایی
 
۴۱۱۳٫۵

 

دانلود جزئیات عملکرد آزمایشگاه‌های توانا در سال ۱۳۹۶

 

 

۱۰ آزمایشگاه برتر شبکه توانا – زمستان ۱۳۹۶
رتبه استان شهرستان نام پژوهش‌سرا نام مدیر پژوهش سرا نام کارشناس جمع امتیاز
۱ آذربایجان شرقی مراغه پژوهش‌سرای مراغه نوید حاتمی مجتبی مردی-

محمود بیگلری

۷۴۸۴
۲ البرز کرج پژوهش‌سرای ملاصدرا زهرا نیکویی نوبا سلیم زاده- فرشته ملکی ۷۰۴۲
۳ آذربایجان شرقی تبریز پژوهش‌سرای آذربایجان طیبه غفاری فاطمه پاشالو ۴۶۸۰
۴ کرمان
 
کرمان
 
مرکز پژوهش‌های علمی و آموزشی
 
آرمان شکوه سلجوقی
 
بتول تهامی‌پور
 
۴۳۶۹
 
۵ تهران تهران پژوهش‌سرای ابن سینا زهرا نیازی فاطمه سخایی ۳۰۵۷
۶ فارس شیراز پژوهش‌سرای رازی سوسن فولادفر مهدی پزشکیان ۲۹۰۴
۷ اردبیل اردبیل پژوهش‌سرای استاد باباصفری مهدی خلیلی صابر رجایی ۲۸۴۶
۸ لرستان دورود پژوهش‌سرای اشراق  محسن نیک آبادی سجاد رشنو ۲۷۶۹
۹ کردستان قروه پژوهش‌سرای امام خمینی علاءالدین بختیاری علاءالدین بختیاری ۲۶۷۸
۱۰ اصفهان
 
شهرضا
 
پژوهش‌سرای استاد طاهر
 
محمد جلی
 
محمدصادق شهری
 
۲۶۴۴

 

 

۱۰ آزمایشگاه برتر شبکه توانا – پاییز ۱۳۹۶
رتبه استان شهرستان نام پژوهش‌سرا نام مدیر پژوهش سرا نام کارشناس جمع امتیاز
۱ کرمان کرمان مرکز پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان آرمان شکوه سلجوقی بتول تهامی پور ۵۷۷۶،۵
۲ البرز کرج پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا زهرا نیکویی نوبا سلیم زاده ۳۵۳۵،۵
۳ اصفهان اصفهان پژوهشسرای دانش آموزی فضیلی حمید نعمت بخش ندا سماح ۳۲۲۷
۴ اصفهان شهرضا پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر محمد جلی محمدصادق شهری ۲۹۸۳،۵
۵ آذربایجان شرقی تبریز پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان طیبه غفاری فاطمه پاشالو ۲۵۴۲،۵
۶ لرستان دورود پژوهش سرای دانش آموزی اشراق محسن نیک آبادی سجاد رشنو ۲۲۴۶
۷ سمنان شاهرود پژوهش سرای دانش آموزی شاهرود رویا ذوالفقاری حسن نیازی ۲۰۳۹
۸ کردستان سنندج پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه ۲ فرانک زمانی راد فرشید عزیزی ۱۹۶۴،۵
۹ ایلام ایلام پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان بهروز یوسفی مریم باقری ۱۹۴۶،۵
۱۰ آذربایجان شرقی میانه پژوهش سرای دانش آموزی عین القضات علی هدایتی علی هدایتی ۱۸۵۲
۱۰ فارس استهبان پژوهش سرای دانش آموزی باقرالعلوم

 

حلیمه صبوحی مرتضی قرائت ۱۸۵۲

 

آزمایشگاه های برتر شبکه توانا – نیمه اول ۱۳۹۶
رتبه استان شهرستان نام پژوهش‌سرا نام مدیر پژوهش سرا نام کارشناس جمع امتیاز
۱ آذربایجان شرقی تبریز پژوهش‌سرای دانش آموزی آذربایجان طیبه غفاری فاطمه پاشالو ۹۴۳
۲ فارس فسا پژوهش‌سرای دانش آموزی پروفسور نظامی اعظم فرح وشی علی اصغر زحمتکش ۵۹۶
۳ کرمانشاه کرمانشاه

(ناحیه ۳)

پژوهش‌سرای دانش آموزی پروفسور شمسی‌پور خاطره دهقانی شیرین تمله ۴۱۳٫۵
۴ فارس شیراز پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی سوسن فولادفر مهدی پزشکیان ۴۰۵
۵ اصفهان اصفهان پژوهش‌سرای دانش آموزی فضیلی حمید نعمت بخش ندا سماح ۵۷٫۵

 

۱۰ آزمایشگاه برتر شبکه توانا – ۱۳۹۵
رتبه استان شهرستان نام پژوهش‌سرا جمع امتیاز
۱ کرمان کرمان مرکزپژوهش‌‌های علمی‌ و آموزشی استان‌کرمان ۳۴۰۰
۲ خراسان شمالی بجنورد پژوهش‌سرای دانش‌آموزی محمدتقی بجنوردی ۳۱۸۴٫۵
۳ همدان ملایر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهیداحدی ۲۱۵۰٫۵
۴ خوزستان اهواز پژوهش‌سرای دانش‌آموزی فارابی ۱۴۸۸
۵ آذربایجان شرقی مراغه پژوهش‌سرای دانش آموزی مراغه ۱۴۵۰
۶ فارس شیراز پژوهش‌سرای دانش آموزی رازی ۱۳۷۹
۷ آذربایجان شرقی تبریز پژوهش‌‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان ۱۳۷۳
۸ کرمانشاه کرمانشاه پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور شمسی‌پور ۱۲۶۶
۹ فارس فسا پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور نظامی ۱۰۷۵
۱۰ مازندران ساری پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید علیمحمدی ۱۰۰

 

دانلود جزئیات عملکرد آزمایشگاه‌های توانا در سال ۱۳۹۵

 

 

۱۰ آزمایشگاه‌ برتر شبکه توانا – ۱۳۹۴
رتبه استان شهرستان نام پژوهش سرا جمع امتیاز
۱ فارس شیراز پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی ۱۰۰۱۵
۲ مازندران نور پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام جعفر صادق(ع) ۵۶۲۳
۳ لرستان دورود پژوهش‌سرای دانش‌آموزی اشراق ۴۰۶۰
۴ کردستان سنندج پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ناحیه۲ ۳۶۲۴
۵ اردبیل اردبیل پژوهش‌سرای دانش‌آموزی استاد باباصفری ۳۶۱۰
۶ اصفهان شهرضا پژوهش‌سرای دانش‌آموزی استاد طاهر ۳۵۶۳
۷ تهران تهران پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ابن سینا ۳۳۰۵
۸ کردستان قروه پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام خمینی ۲۸۸۸
۹ آدربایجان شرقی تبریز پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آذربایجان ۲۶۶۲
۱۰ زنجان زنجان پژوهش‌سرای دانش‌آموزی دکتر امیرعلم غضنفریان ۲۴۷۰٫۵

 

دانلود جزئیات عملکرد آزمایشگاه‌های توانا در سال ۱۳۹۴