ارزیابی آزمایشگاه‌های زیرمجموعه شبکه‌ی آزمایشگاه‌های آموزشی توانا

ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو و میزان تاثیر آن‌ها در رشد علمی و فنی دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های فوق برنامه، به منظور ایجاد فضایی پویا از آموزش‌های پژوهش-محور در سطح دانش‌آموزی در کشور و همچنین تقدیر از فعالان این حوزه است که در پایان هر سال در باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو (باشگاه نانو) انجام می شود. در این ارزیابی شاخص‌های مختلفی مورد نظر قرار می‌گیرند که هر یک از شاخص‌ها با توجه به اهمیت، در امتیاز نهایی نقش دارند. شاخص‌های کلی ارزیابی شامل موارد زیر است:


  • فعالیت‌های آموزشی
  • فعالیت‌های پژوهشی
  • دستاوردهای دانش‌آموزی
  • میزان همکاری‌های شبکه‌ای

۱۵ آزمایشگاه برتر شبکه آزمایشگاه های آموزشی توانا در سال ۱۴۰۱


رتبه ۱

پژوهش‌سرای آذربایجان - تبریز

جمع امتیاز: 53087.5

آموزش دیده‌ها: 33715

دوره برگزار شده: 273

رتبه ۲

پژوهش‌سرای مراغه - مراغه

جمع امتیاز: 40374

آموزش دیده‌ها: 22056

دوره برگزار شده: 212

رتبه ۳

پژوهش‌سرای پروفسورنظامی - فسا

جمع امتیاز: 34364.5

آموزش دیده‌ها: 18547

دوره برگزار شده: 173

رتبه ۴

پژوهش‌سرای ناحیه ۱ - کرمانشاه

جمع امتیاز: 26467

آموزش دیده‌ها: 13772

دوره برگزار شده: 335

رتبه ۵

پژوهش‌سرای امام خمینی - قروه

جمع امتیاز: 21215.5

آموزش دیده‌ها: 13019

دوره برگزار شده: 210

رتبه ۶

پژوهش‌سرای فارابی - اهواز

جمع امتیاز: 18077

آموزش دیده‌ها: 10315

دوره برگزار شده: 369

رتبه ۷

پژوهش‌سرای جابربن‌حیان - قزوین

جمع امتیاز: 16222

آموزش دیده‌ها: 7237

دوره برگزار شده: 95

رتبه ۸

پژوهش‌سرای رازی - شیراز

جمع امتیاز: 14023

آموزش دیده‌ها: 7020

دوره برگزار شده: 111

رتبه ۹

پژوهش‌سرای پروفسور شمسی‌پور - کرمانشاه

جمع امتیاز: 9067

آموزش دیده‌ها: 4178

دوره برگزار شده: 152

رتبه ۱۰

پژوهش‌سرای رازی ناحیه ۱ - سنندج

جمع امتیاز: 8888.5

آموزش دیده‌ها: 2084

دوره برگزار شده: 68

رتبه ۱۱

پژوهش‌سرای بناب - بناب

جمع امتیاز: 6252

آموزش دیده‌ها: 2677

دوره برگزار شده: 76

رتبه ۱۲

پژوهش‌سرای استاد باباصفری۲ - اردبیل

جمع امتیاز: 5402

آموزش دیده‌ها: 1946

دوره برگزار شده: 75

رتبه ۱۳

پژوهش‌سرای ابن‌سینا - تهران

جمع امتیاز: 5306

آموزش دیده‌ها: 1335

دوره برگزار شده: 35

رتبه ۱۴

پژوهش‌سرای شهید دکتر مسعود علی‌محمدی - پارسیان

جمع امتیاز: 3738

آموزش دیده‌ها: 1001

دوره برگزار شده: 214

رتبه ۱۵

پژوهش‌سرای دکتر ریاضی - بیجار

جمع امتیاز: 3588

آموزش دیده‌ها: 1234

دوره برگزار شده: 20