آخرین خبر

نانوالکترونیک

نانوالکترونیک

[ddownload id="3407" button="black" text="دانلود فصل مبانی نانوالکترونیک و فیزیک حالت جامد"] [ddownload id="3414" button="black" text="دانلود فصل نانوحسگرها"] [ddownload id="3417" button="black" text="دانلود فصل سایر ادوات نانو الکترونیکی"] [ddownload id="3422" button="black" text=" دانلود فصل لیتوگرافی"]  
تجهیزات فناوری نانو

تجهیزات فناوری نانو

[ddownload id="3388" button="black" text="دانلود فصل میکروسکوپ‌های الکترونی"] [ddownload id="3394" button="black" text="دانلود فصل روش‌های مبتنی بر اشعه ایکس"] [ddownload id="3402" button="black" text="دانلود فصل میکروسکوپ‌های پروبی روبشی"] [ddownload id="3404" button="black" text="دانلود فصل سایر روش های مشخصه یابی"]

برگزاری سمینارها و کارگاه‌های توانا در پژوهش‌سرای مراغه

به گزارش سلیمانی، کارشناس پژوهش‌سرای دانش آموزی شهرستان مراغه، در نیمه اول آذر ماه سال جاری، 7 کارگاه و سمینار برگزار گردید و 160 نفر از دانش‌آموز و 500 نفر از دبیران و اساتید منطقه ضمن بازدید از آزمایشگاه نانو با علوم و فناوری نانو آشنا شدند. آقایان مجتبی مردی، محمود بیگلری ...

روش‌های تولید در مقیاس نانو

[ddownload id="3342" button="black" text="دانلود فصل روش های مکانیکی"] [ddownload id="3358" button="black" text="دانلود فصل رسوب دهی فیزیکی بخار"] [ddownload id="3352" button="black" text="دانلود فصل سونوشیمی"] [ddownload id="3366" button="black" text="دانلود فصل سل-ژل"] [ddownload id="3368" button="black" text="دانلود فصل رسوب‌دهی شیمیایی بخار"]  [ddownload id="3370" button="black" text="دانلود فصل هیدروترمال"] [ddownload id="3375" button="black" text="دانلود فصل لیتوگرافی"]
سمینار آشنایی با علوم و فناوری نانو ویژه دانش آموزان شهر تهران‌

سمینار آشنایی با علوم و فناوری نانو ویژه دانش آموزان شهر تهران‌

 به پیشنهاد پژوهش‌سرای دانش‌آموزی منطقه 15 تهران، برگزاری سمینارهای ترویجی و آموزشی علوم و فناوری نانو را توسط نخبگان این رشته در تمام مناطق شهر تهران در دستور کار خود قرار داد. این سمینارها از 17 آذرماه شروع شده و تا پایان آذر ماه به اتمام خواهد رسید.  مدارس علاقه ...