اسامی مدرسان فناوری نانو که موفق به دریافت گواهی تدریس از ستاد نانو شده اند و گواهی آنها در سال 1397 معتبر است و از طرفی علاقه مند به تدریس هستند، در این قسمت قابل دریافت است. در فایل زیر اطلاعات مفیدی از جمله اسامی مدرسان، شماره تماس، استان های مقدور از نظر رفت و آمد و تراز گواهی آن مدرس قابل مشاهده است.