سوالات و پاسخنامه های آزمون دوره های پیشین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با فضای آزمون مرحله اول المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، نحوه طراحی سوالات و تعداد سوالات تخصیص داده شده به سرفصل های آزمون، دفترچه سوالات آزمون به همراه پاسخ تشریحی ۹ دوره گذشته از طریق لینک های زیر قابل دسترسی است.

شایان ذکر است مطابق با آخرین تغییرات صورت گرفته در محتوای آزمون المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال ۹۶، تعداد سوالات مرحله اول ۴۵ سوال تستی ۴ گزینه ای بوده و مدت زمان پاسخگویی به آن ۱۳۵ دقیقه می باشد.

داوطلبان محترم می توانند با مطالعه دفترچه سوالات دوره های گذشته از آمادگی بیشتری جهت حضور در آزمون برخوردار گردند.