در حال بارگذاری

باشگــــاه نــــانــــو

سوالی دارید؟ با ما مطرح کنید

علم نانو نگرش متفاوتی در مورد ظهور پدیده‌های جدید می‌دهد.

در این نگرش، از کنار هم گذاشتن تعدادی برهم‌کنشِ ساده بین اجزای تشکیل‌دهندة سیستم، خاصیت جدیدی در کل سیستم، متفاوت با خواص اجزای آن، بروز می‌کند؛ چیزی که در شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای تا حدی مشاهده شده است. بنابراین، علوم نانو به ما نگرشی بنیادی در مورد پیشرفت‌های فناوری می‌دهند.

اولین حرکت‌های پژوهشی در این زمینه در ایران اسلامی از حدود سال ۱۳۷۸ شروع شده و با رشد فزآینده و شایان تقدیر، خصوصا پس از شکل‌گیری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به جایگاه مناسبی در سطح منطقه و جهان رسیده است.

این حرکت پرشتاب، زمینه‌ساز تولید آثار متعددی با رویکرد مباحث نانو گردیده است. لذا لزوم تدوین آثاری که با رویکردی جهت‌دار به بیان مباحث علمی فناوری‌نانو بپردازد منجر به تالیف کتب در این راستا شده است.

چگونه خود را برای المپیاد نانو آماده کنیم؟

باشگاه دانش آموزی نانو بعنوان مجری برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به منظور آماده سازی داوطلبین عزیز شرکت کننده در آزمون‌های کتبی این المپیاد، با هدف صرف کمترین هزینه و دست یابی به بیشترین کیفیت، اقدام به تدوین سرفصل آزمون و معرفی مقالات و کتب، بعنوان منابع پیشنهادی نموده است؛ مباحث اتمی و مولکولی در کتاب‌های درسی فیزیک، شیمی و مطالب درون سلولی در زیست‌شناسی از منابع اصلی آزمون های کتبی المپیاد نانو است.

شما می توانید با تکیه بر اطلاعات عمومی کتب درسی خود جهت پیدا کردن شناخت بهتر از مباحث نانو و پیدایش دیدگاه مناسب برای مطالعه مطالب کتاب درسی با نگرش فناوری نانو از این منابع استفاده نمایید و این به هیچ‌وجه به معنای الزام در به خاطر داشتن کلیه مطالب این کتاب‌ها برای شرکت در این المپیاد نیست.

ردیف
گروه
زیر گروه
کد زیرگروه
تعداد سوالات
۱ مقدمه‌ای برعلوم و فناوری نانو یکاها، مقیاس نانومتر، ابعاد نانومتری گونه های زیستی ۱۰۱ ۱
تقسیم‌بندی ابعادی مواد نانو (صفر بعدی، یک ‌بعدی، دو بعدی و سه بعدی) ۱۰۲ ۱
نانو در طبیعت ۱۰۳ ۱
از علم نانو تا فناوری‌ نانو ۱۰۴ ۱
۲ نانومواد نانو مواد طبیعی ۲۰۱ ۱
ساختار و چیدمان مواد (ساختارهای بلورین و بی‌شکل) ۲۰۲ ۲
فلزات با ساختار نانو ۲۰۳ ۱
پلیمر با ساختار نانو ۲۰۴ ۲
نانو مواد سرامیکی و شیشه‌ای (مواد پایه کربنی و …) ۲۰۵ ۳
نانو کامپوزیت‌ها (زمینه فلزی، پلیمری و سرامیکی) ۲۰۶ ۱
۳ خواص نانو مواد مفهوم خاصیت ماده ۳۰۱ ۱
تغییر خاصیت در مقیاس نانو (تغییر خواص الکتریکی، نوری، مغناطیسی و مکانیکی، ….) ۳۰۲ ۲
خواص فیزیکی نانو مواد ۳۰۳ ۱
خواص شیمیایی نانو مواد ۳۰۴ ۱
پایدارسازی نانو ذرات ۳۰۵ ۱
۴ روش‌های ساخت و تولید نانومواد روش‌های بالا به پایین (آسیاب مکانیکی، لیتوگرافی و انفجار الکتریکی سیم،….) ۴۰۱ ۳
روش‌های پایین به بالا (هیدروترمال، هم رسوبی، سل ژل، CVD، PVD، اسپاترینگ،…) ۴۰۲ ۳
۵ روش‌های مشخصه‌یابی نانو مواد روش‌های میکروسکوپی ۵۰۱ ۳
روش‌های طیف‌سنجی ۵۰۲ ۲
روش‌های آنالیز حرارتی ۵۰۳ ۱
روش‌های اندازه‌گیری سطح ویژه ۵۰۴ ۱
۶ کاربردهای فناوری نانو آب و محیط زیست ۶۰۱ ۳
سلامت (پزشکی، داروسازی ، نانوزیست فناوری،..) ۶۰۲ ۴
انرژی ۶۰۳ ۲
نساجی ۶۰۴ ۱
صنایع کشاورزی و مواد غذایی ۶۰۵ ۱
۷ ایمنی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاههای نانو ۷۰۱ ۱