دوره های آموزشی فناوری نانو ویژه دبیران، در راستای ترویج فناوری نانو و تربیت نیروی انسانی متخصص و بومی توسط باشگاه نانو در قالب دوره های ضمن خدمت در سراسر کشور برگزار می شود. هدف از برگزاری این دوره ها عبارتند از:

  • آموزش دبیران متخصص و بومی در حوزه فناوری نانو و توسعه عدالت آموزشی
  • کاهش هزینه های آموزش فناوری نانو به دانش آموزان
  • ایجاد انگیزه مضاعف در دانش آموزان برای یادگیری این فناوری
  • زمینه سازی درآمدزایی برای معلمان از طریق آموزش فناوری نانو
  • ارتقاء سطح آگاهی فناوری نانو در جامعه با آموزش موثرترین قشر آموزشی کشور
  • سرمایه گذاری برای بالا بردن سطح علمی نسل آینده کشور و حفظ سرآمدی ایران در حوزه فناوری نانو

این دوره ها با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، در سراسر کشور در بازه زمانی خرداد ماه 1398 الی شهریور ماه 1398 برگزار می گردد. دبیران در رشته های فیزیک، شیمی، زیست شنانسی، علوم تجربی، علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های مرتبط می توانند در این دوره های شرکت نمایند.
محتوای آموزشی در نظر گرفته شده برای این دوره‌ها، در لینک‌های زیر قابل دریافت است.