نتایج ارزیابی
20 فروردین ۱۳۹۸

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد اسفند ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

17روز 07ساعت 50 دقیقه 02ثانیه

برگزاری آزمون مرحله اول
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

آزمون مرحله اول دهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، صبح روز جمعه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سراسر ایران برگزار خواهد شد.

34روز 01ساعت 50دقیقه 02ثانیه
آزمون آزمایشی
23 اسفند ۱۳۹۷

دومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۳ اسفند) تا ده شب روز پایان (۲۴ اسفند)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

-8روز -21ساعت -9دقیقه -58ثانیه
دريافت کارت ورود به جلسه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

کارت‌های‌ ورود به جلسه‌ مرحله اول آزمون کتبی دهمین المپیاد دانش آموزی نانو را از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از سایت باشگاه نانو  قابل دریافت است.

17روز 05ساعت 50دقیقه 02ثانیه
شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اواخر فروردین ۱۳۹8

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از فروردین ۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

19روز 01ساعت 50دقیقه 02ثانیه
آزمون آزمایشی
22 فروردین 1398

سومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۲ فروردین) تا ده شب روز پایان (۲۳ فروردین)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

19روز 01ساعت 50Minutes 02ثانیه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعلام رتبه بندی عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۷

58Days 05Hours 50Minutes 02Seconds
زمان دریافت کارنامه
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

زمان دریافت کارنامه اولین آزمون تئوری دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از تاریخ ۱۸ خرداد الی ۱۸ تیر ۱۳۹۸ می باشد.

77روز 05ساعت 50دقیقه 02ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

119روز 23ساعت 50دقیقه 02ثانیه
۲۰ مهر ۱۳۹۸

مرحله پایانی جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مهرماه سال ۱۳۹۸ در نمایشگاه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

203روز 01ساعت 50دقیقه 02ثانیه
نتایج ارزیابی
20 فروردین ۱۳۹۸

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد اسفند ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

17روز 07ساعت 50 دقیقه 02ثانیه

دريافت کارت ورود به جلسه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

کارت‌های‌ ورود به جلسه‌ مرحله اول آزمون کتبی دهمین المپیاد دانش آموزی نانو را از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از سایت باشگاه نانو  قابل دریافت است.

17روز 05ساعت 50دقیقه 02ثانیه
شروع ثبت نام دهمین جشنواره
اواخر فروردین ۱۳۹8

دانش‌آموزان علاقه‌مند فرصت دارند از فروردین ۹۸ برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. ثبت نام این دوره به صورت اینترنتی (توسط نهادهای ترویجی یا به صورت مستقل) و از طریق سایت باشگاه نانو انجام می‌شود.

19روز 01ساعت 50دقیقه 02ثانیه
آزمون آزمایشی
22 فروردین 1398

سومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۲ فروردین) تا ده شب روز پایان (۲۳ فروردین)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

19روز 01ساعت 50Minutes 02ثانیه
زمان دریافت کارنامه

زمان دریافت کارنامه اولین آزمون تئوری دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از تاریخ ۱۸ خرداد الی ۱۸ تیر ۱۳۹۸ می باشد.

77روز 05ساعت 50دقیقه 02ثانیه
۳۰ تیر ۱۳۹۸

مرحله نخست دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو،اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ با حضور صاحبان اثر منتخب برگزار می‌گردد.

119روز 23ساعت 50دقیقه 02ثانیه
۲۰ مهر ۱۳۹۸

مرحله پایانی جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مهرماه سال ۱۳۹۸ در نمایشگاه فناوری نانو برگزار خواهد شد.

203روز 01ساعت 50دقیقه 02ثانیه
آزمون آزمایشی
23 اسفند ۱۳۹۷

دومین آزمون آزمایشی دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از ساعت ده صبح روز اول (۲۳ اسفند) تا ده شب روز پایان (۲۴ اسفند)، در دسترس علاقمندان خواهد بود.

-8روز -21ساعت -9دقیقه -58ثانیه