۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اتمام ارسال آثار در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ می باشد.

05روز 20ساعت 56دقیقه 46ثانیه

 

 

 

12 خرداد 1398

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا در اردیبهشت ۹۸

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

07روز 13ساعت 56دقیقه 45ثانیه
زمان دریافت کارنامه
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

زمان دریافت کارنامه اولین آزمون تئوری دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از تاریخ ۱۸ خرداد الی ۱۸ تیر ۱۳۹۸ می باشد.

13روز 11ساعت 56دقیقه 45ثانیه

تاریخ اتمام ارسال آثار در دهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ می باشد.

05روز 20ساعت 56دقیقه 45ثانیه

 

 

 

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا در اردیبهشت ۹۸

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

07روز 13ساعت 56دقیقه 45ثانیه
زمان دریافت کارنامه

زمان دریافت کارنامه اولین آزمون تئوری دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از تاریخ ۱۸ خرداد الی ۱۸ تیر ۱۳۹۸ می باشد.

13روز 11ساعت 56دقیقه 45ثانیه