شروع ثبت‌نام سومین مسابقه ملی توانمند

-8Days -13Hours -54Minutes -34Seconds

پایان مهلت ثبت نام در سومین دوره مسابقه ملی توانمند

11Days 15Hours 05Minutes 26Seconds

اعلام نتایج

101Days 12Hours 05Minutes 26Seconds

 

زمان برگزاری مرحله عملی

42Days 11Hours 05Minutes 26Seconds

 

آزمون جهت آمادگی داوطلبین در مسابقه ملی توانمند

21Days 14Hours 05Minutes 26Seconds

اعلام نتایج

101Days 12Hours 05Minutes 26Seconds

 

اطلاع رسانی سومین مسابقه ملی توانمند

-18Days -15Hours -54Minutes -34Seconds

شروع ثبت‌نام سومین مسابقه ملی توانمند

-8Days -13Hours -54Minutes -34Seconds

پایان مهلت ثبت نام در سومین دوره مسابقه ملی توانمند

11Days 15Hours 05Minutes 26Seconds

اعلام نتایج پذیرفته شدگان

26Days 14Hours 05Minutes 26Seconds

 

آزمون جهت آمادگی داوطلبین در مسابقه ملی توانمند

21Days 14Hours 05Minutes 26Seconds